Ochrona prywatności

Amrol Sp. z o.o. zobowiązuje się do poszanowania Państwa prywatności w Internecie oraz dołoży wszelkich starań w zakresie właściwego zabezpieczenia wszelkich powierzonych nam danych ("Dane osobowe").

Dane osobowe to dane, używane do zidentyfikowania konkretnej osoby, obejmujące: imię i nazwisko, adres domowy lub inny adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej lub inne informacje umożliwiające skontaktowanie się z daną osobą. Nadmieniamy jednocześnie, że strony internetowe Amrol Sp. z o.o. można przeglądać bez podawania swoich personaliów.

W przypadku, w którym zdecydują się Państwo udostępnić nam swoje dane osobowe, mogą być one wykorzystywane wyłącznie w obrębie firmy Amrol Sp. z o.o. lub prezentowane naszym Partnerom, Klientom oraz Dostawcom - bez możliwości ich przetwarzania oraz udostępniania osobom i podmiotom trzecim.

 

 

Bezpieczeństwo

Niezależnie od tego, gdzie są przechowywane dane osobowe (w firmie Amrol Sp. z o.o. lub przez inne podmioty działające w jej imieniu), zobowiązujemy się podjąć odpowiednie działania mające na celu ich ochronę przed nieupoważnionym dostępem lub ujawnieniem osobom trzecich.

 

 

Zasady prywatności dotyczące dzieci

Witryna www.amrol.pl nie jest przeznaczona dla dzieci. W związku z tym nie zamierzamy zbierać danych osobowych od osób poniżej 16 roku życia.

 

 

Wyrażenie zgody

Korzystanie z niniejszej witryny internetowej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki przedstawione powyżej.

W przypadku pytań związanych z innymi aspektami prywatności - związanych z użytkowaniem serwisu www.amrol.pl prosimy kierować je na adres e-mail: amrol@amrol.pl